Feeds:
Articole
Comentarii

Archive for 19 martie 2011

Poezie de sambata

The Bond

by Nuala Ní Dhomhnaill

If I use my forbidden hand
To raise a bridge across the river,
All the work of the builders
Has been blown up by sunrise.

A boat comes up the river by night
With a woman standing in it,
Twin candles lit in her eyes
And two oars in her hands.

She unsheathes a pack of cards,
‘Will you play forfeits?’ she says.
We play and she beats me hands down,
And she puts three banns upon me:

Not to have two meals in one house,
Not to pass two nights under one roof,
Not to sleep twice with the same man
Until I find her. When I ask her address,

‘If it were north I’d tell you south,
If it were east, west.’ She hooks
Off in a flash of lightning, leaving me
Stranded on the bank,

My eyes full of candles,
And the two dead oars.

***

Geasa

Má chuirim aon lámh ar an dtearmann beannaithe,
má thógaim droichead thar an abhainn,
gach a mbíonn tógtha isló ages na ceardaithe
bíonn sé leagtha ar maidin romham.

Tagann aníos an abhainn istoíche bád
is bean ina seasamh inti
Tá coinneal ar lasadh ina súil is ina lámha.
Tá dhá mhaide rámha aici.

Tairrigíonn sí amach paca cártaí,
‘An imréofá breith?’ a deireann sí.
Imrímid is buann sí orm de shíor
is cuireann sí de cheist, de bhreith is de mhórualach orm

Gan an tarna béile a ithe in aon tigh,
ná an tarna oíche a chaitheamh faoi aon díon,
gan dhá shraic chodlata a dhéanamh ar aon leaba
go bhfaighead í. Nuair a fhiafraím di cá mbíonn sí,

‘Dá mba siar é soir,’ a deireann sí, ‘da mba soir é siar.’
Imíonn sí léi agus splancacha tintrí léi
is fágtar ansan mé ar an bport.
Tá an dá choinneal fós ar lasadh le mo thaobh.
D’fhág sí na maidí rámha agam.

Read Full Post »